Zanimivosti in novice

Mogoče ste zasledili v občilih da je dne 16.12. 2016 Slovenija prejela uradni opomin evropske komisije v zvezi s presojo vplivov nekaterih načrtov in projektov na okolje. Novica je objavljena na strani ministrstva za okolje in prostor:

http://www.mop.gov.si/…/medijsko…/novica/article/12447/7295/

ali jo poglejte spodaj

Glede na to, da to naši državi ni v ponos, so z novico zelo suhoparni.  Za lažje razumevanje, pa bi vam rada povedala, da je ena od pritožb, ki je prosila pomoč Evropsko komisijo,  vezana na južno razbremenilno cesto (v nadaljevanju JRC) na Bledu, konkretno za odsek SKOZI vas Mlino.  Med podpisniki sem tudi jaz in sem zadovoljna, da je komisija v postopku umeščanja JRC skozi vas Mlino zaznala nepravilnosti v postopku, na kar smo že mi dolga leta opozarjali.

Zato imam upanje, da bo naša zaščitena kmetija (zaščitena je kot kulturna dediščina in ima status zaščitene kmetije, katere zemlja se ne sme odtujevati) ostala v neokrnjeni obliki in obsegu. Ker je predvidena  trasa JRC načrtovana skozi vas Mlino, neposredno ob hišah, bi našo kmetijo zelo prizadela. Izgubili bi veliko polovico sadnega vrta: to je 20 veličastnih visokodebelnih tepk in jablan, vsa v polni rodnosti. Ker je sadni vrt takoj  ob hiši in gospodarskih poslopjih, je to edinstven primer prave gorenjske kmetije in s tem naravne in kulturne dediščine v vsej svoji popolnosti.

 

Med največjimi umetniki slovenske kulturne krajine

smo preprosti podeželski ljudje, kmetje.

(iz knjige Čudovita Slovenija)

NOVICA

16. 12. 2016

Slovenija prejela uradni opomin Komisije v zvezi s presojo vplivov nekaterih načrtov in projektov na okolje

Ljubljana, 16. 12. 2016 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je s strani Evropske komisije prejelo uradni opomin (kršitev) zaradi neizpolnitve obveznosti iz evropske direktive o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje (2001/42/ES) in direktive o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (2011/92/EU). Rok za odgovor Komisiji je 9. 2. 2017.

Komisija je decembra 2015 odprla neuradni poizvedovalni postopek (EU Pilot) glede prenosa in izvajanja EU zahtev v zvezi z dostopom javnosti do pravnega varstva v slovenski zakonodaji o prostorskem načrtovanju, zlasti na podlagi direktive o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje. Pilot je bil odprt z namenom, da se razjasnijo vprašanja v zvezi s prenosom te direktive glede na dve pritožbi v zvezi s konkretnima načrtoma, kot sta bila sprejeta na podlagi Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP) in Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt). Slovenija je februarja 2016 podala odgovore, ker pa Komisija s pojasnilom ni bila zadovoljna, je sprejela odločitev, da postopek EU Pilota zapre ter začne postopek kršitve.
Komisija v uradnem opominu meni, da Slovenija ni izpolnila obveznosti iz teh dveh direktiv, s tem ko za državne in občinske prostorske načrte (DPN, OPN in OPPN) z elementi projekta ni zagotovila, da: ima zadevna javnost zgodnje in učinkovite možnosti sodelovanja pri okoljskem odločanju v teh postopkih glede vseh bistvenih značilnostih projekta, vključno z njegovo lokacijo; pristojni organ pri izdaji ali zavrnitvi soglasja za izvedbo, zadevno javnost obvesti o svojem stališču glede pripomb in mnenj zadevne javnosti v zvezi z vsemi bistvenimi značilnostmi projekta, vključno z njegovo lokacijo; ima zadevna javnost pravico do sodne presoje glede vseh bistvenih značilnosti projekta, vključno z njegovo lokacijo, če takšna presoja ni zagotovljena v okviru drugega učinkovitega sodnega postopka.

 

 

hisa leto 1916  img_8234